Statistics

Total Visits

Views
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi 14131
Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: sağlık çalışanları örneği 12310
Sporda Şiddet Ve Saldırganlığı Etkileyen Unsurlar, 11959
Kültürün girişimciliğe etkileri, 11580
Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması 11531
Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi 11500
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği 11153
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin mobil Türkçe öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşleri 10904
Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi 10882
Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisi 10763

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY