Statistics

Total Visits

Views
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi 14239
Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: sağlık çalışanları örneği 12402
Sporda Şiddet Ve Saldırganlığı Etkileyen Unsurlar, 12298
Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması 11697
Kültürün girişimciliğe etkileri, 11685
Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi 11639
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği 11302
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin mobil Türkçe öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşleri 11015
Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi 10981
Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisi 10862

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY