Statistics

Total Visits

Views
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi 11449
Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: sağlık çalışanları örneği 10116
Kültürün girişimciliğe etkileri, 9980
Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi 9815
Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması 9624
Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisi 9350
Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi 9341
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği 9318
Bazı sosyo-ekonomik değişkenlere göre beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları 9301
Rekabet avantajı yaratmada entelektüel sermayenin önemi 8890

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY