Statistics

Total Visits

Views
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi 14709
Sporda Şiddet Ve Saldırganlığı Etkileyen Unsurlar, 13935
Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: sağlık çalışanları örneği 12703
Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması 12309
Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi 12032
Kültürün girişimciliğe etkileri, 12017
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği 11734
Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisi 11451
Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi 11296
10879 11117

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY