Statistics

Total Visits

Views
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi 11548
Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak liderlik: sağlık çalışanları örneği 10377
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin mobil Türkçe öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşleri 10262
Kültürün girişimciliğe etkileri, 10099
Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi 9914
Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması 9834
Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetine etkisi 9503
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği 9470
Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi 9438
Bazı sosyo-ekonomik değişkenlere göre beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları 9430

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY