Institutional Open Archives

Doğu Anadolu fay sistemi boyunca gelişen kuvaterner mafik alkali volkanizmasının petrojenezi ve tektonik konumu, Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı (Elazığ)


Show simple item record

dc.contributor.author Beyarslan, Melahat
dc.contributor.author Ertürk, Mehmet Ali
dc.contributor.author Rizeli, Mustafa Eren
dc.contributor.author Sar, Abdullah
dc.date.accessioned 2022-02-16T08:05:58Z
dc.date.available 2022-02-16T08:05:58Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier.citation Beyarslan, M., Ertürk, M., Rizeli, M. ve Sar, A. (2022). Doğu Anadolu fay sistemi boyunca gelişen kuvaterner mafik alkali volkanizmasının petrojenezi ve tektonik konumu, Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı (Elazığ). El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 171-188. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11508/21000
dc.description.abstract Bu çalışma ile Elazığ Bölgesinde yüzeyleyen Kuvaterner volkanik kayaçlarının inceleme sonuçları verilmiştir. Sol yönlü doğrultu atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu (EAFZ) Türkiye’nin en önemli faylarından birisidir. Elazığ bölgesinde EAFZ boyunca mafik alkali özellikte volkanik kayaçlar yüzeylemektedir. Bu volkanik kayaçlar, yüksek LILE ve HFSE içeriklerine ve düşük LILE/HFSE oranlarına (Ba/Nb=2.28-10.7) ve düşük 87Sr/86Sr (0.703149-0.703915) ve yüksek 143Nd/144Nd (0.512751-0.512895) oranlarına sahiptirler. Kimyasal bileşimleri levha içi magmaların bileşimlerine benzemektedirler. Yüksek Nb (34-76.6 ppm), ve Nb/La oranları (>1.0) gösterirler. Nb/La oranları lavların kirlenmemiş veya çok az kirlenmiş olduğunu belirtmektedir. Pozitif Sr anomalisi ve Eu anomalisinin olmaması plajiyoklasların esas fraksiyonlaşma mineral fazı olmadığını belirtir. Farklı veriler Harput volkanitlerinin spinel lerzolitin düşük derecede kısmi ergimesi (~%0.4-4) ile Doğu Anadolu Fay Zonu’na ait fay sistemlerinin kesişme noktalarında oluşmuştur. tr_TR
dc.language.iso Türkçe tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK tr_TR
dc.subject.ddc Alkali volkanizma tr_TR
dc.subject.ddc kuvaterner tr_TR
dc.subject.ddc Doğu Anadolu Fay Zonu tr_TR
dc.subject.ddc Elazığ tr_TR
dc.title Doğu Anadolu fay sistemi boyunca gelişen kuvaterner mafik alkali volkanizmasının petrojenezi ve tektonik konumu, Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı (Elazığ) tr_TR
dc.type Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı tr_TR
dc.contributor.YOKID 20694 tr_TR
dc.contributor.YOKID 101023 tr_TR
dc.contributor.YOKID 60493 tr_TR
dc.contributor.YOKID 60522 tr_TR
dc.relation.journal El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi tr_TR
dc.identifier.volume 9 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.pages 171;188
dc.identifier.doi 10.31202/ecjse.955277
dc.published.type Ulusal tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY