Institutional Open Archives

Doğu Anadolu fay sistemi boyunca gelişen kuvaterner mafik alkali volkanizmasının petrojenezi ve tektonik konumu, Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı (Elazığ)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY