Help

 

Konu Türleri - DEWEY
Melvil Dewey' in (1851-1931) 1876'da başlattığı ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması; bilgiler 10 ana sınıfta toplanır ve alt bölümler bu sisteme göre 10, 100, 1000 şeklinde hiyerarşik olarak dallara ayrılır.Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2015

 

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY