Institutional Open Archives

Keban Baraj Gölü'nde yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpioLinnaeus, 1758)’nın otolit biyometrisi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY