Institutional Open Archives

Stiren-Butadien-Stiren modifikasyonunun bitümlü bağlayıcıların ısı duyarlılığı, rijitlik ve yaşlanma özellikleri üzerindeki etkisi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY