Institutional Open Archives

Farklı penetrasyon derecelerine sahip asfalt çimentolarının kalıcı deformasyona karşı dayanımlarının ve işlenebilirliklerinin belirlenmesi


Show simple item record

dc.contributor.author Kuloğlu, Necati
dc.contributor.author Yılmaz, Mehmet
dc.contributor.author Kök, Baha Vural
dc.date.accessioned 2016-06-15T12:15:31Z
dc.date.available 2016-06-15T12:15:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Kuloğlu, N., Yılmaz, M. ve Kök, B. (2008). Farklı penetrasyon derecelerine sahip asfalt çimentolarının kalıcı deformasyona karşı dayanımlarının ve işlenebilirliklerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 81-91. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11508/8718
dc.description.abstract Özet: Ülkemizde esnek üstyapılarda en çok kullanılan bağlayıcı türü asfalt çimentolarıdır. Bu çalışmada TÜPRAŞ rafinerisinden temin edilen dört farklı penetrasyon sınıfında asfalt çimentolarının (B 50/70, B 70/100, B 100/150 ve B 160/220) Superpave sistemine göre tekerlek izi dayanımları ve yüksek sıcaklık performans seviyesi değerleri dinamik kayma reometresi (DSR) ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca işlenebilirliklerini tespit etmek amacıyla dönel viskozimetre (RV) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan bağlayıcıların penetrasyonları arttıkça viskozitelerinin ve tekerlek izi oluşumuna karşı dayanımlarının azaldığı belirlenmiştir. Superpave sistemine göre tekerlek izine karşı dayanım parametresi bakımından bağlayıcıların yüksek sıcaklık performans seviyesi değerlerinin yüksek penetrasyondan düşük penetrasyona doğru PG 58, PG 64, PG 64 ve PG 70 olduğu tespit edilmiştir. DSR deneyleri sonucunda B 70/100 ve B 100/150 bitümlü bağlayıcılarının penetrasyon sınıflandırmasına göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen Superpave sistemine göre aynı performans seviyesinde yer aldıkları tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso Türkçe tr_TR
dc.subject Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::TEKNOLOJİ tr_TR
dc.subject.ddc Asfalt çimentosu tr_TR
dc.subject.ddc Performans seviyesi tr_TR
dc.subject.ddc Dinamik kayma reometresi tr_TR
dc.subject.ddc Dönel viskozimetre tr_TR
dc.title Farklı penetrasyon derecelerine sahip asfalt çimentolarının kalıcı deformasyona karşı dayanımlarının ve işlenebilirliklerinin belirlenmesi tr_TR
dc.type Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı tr_TR
dc.contributor.YOKID TR3447 tr_TR
dc.contributor.YOKID TR101044 tr_TR
dc.contributor.YOKID TR110514 tr_TR
dc.relation.journal Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.identifier.volume 13 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.pages 81;91
dc.published.type Ulusal tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY