Institutional Open Archives

Pantograf katener sistemlerde görüntü işleme ve model tabanlı ark tespiti


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY