Institutional Open Archives

Bağdere Tufası’nın jeolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik özellikleri (Elazığ, D Türkiye)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY