Institutional Open Archives

Hastanelerde bina yönetiminin hizmet alanların görüşleri açısından incelenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY