Institutional Open Archives

Keban magmatik kayaçları’nın petrografik ve jeokimyasal özellikleri (Keban- Elazığ)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY