Institutional Open Archives

Stiren-butadien kopolimer (SBR), polistiren (PS) ve polibutadien (PB) üzerindeki hidrojenle modifikasyon çalışmaları /


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY