Institutional Open Archives

Gelişigüzel sınırları olan kanallarda laminer akıştaki hidrodinamik ve sıcaklık problemlerinin eliptik grid üretim yöntemi ile bilgisayarda analizi / Analysis of hydrodynamic and temperature distribution during laminar flow inside irregular boundary ducts by the elliptic grid generation method using a digital computer


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY