Institutional Open Archives

Çok faktörlü varyans analizi ve eğitim bilimlerine uygulanışı üzerine bir deneme / Multifactor variance analysis and on the application to educational sciences


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY