Institutional Open Archives

Kompozit malzemeden imal edilmiş dişli zincirlerinde gerilme analizi ve optimizasyon /


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY