Institutional Open Archives

Nötrozofik mantığın görüntü bölütleme ve örüntü tanıma alanlarındaki yeni uygulamaları / Novel applications of neutrosophic logic in the fields of image segmentation and pattern recognition


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY