Institutional Open Archives

Elazığ yöresi bazı su kaynaklarından yakalanan Capoeta umbla'da Diplostomum'un tespiti ve moleküler olarak incelenmesi / Identification and molecular investigation of Diplostomum in Capoeta umbla caught from some water sources in Elazig region


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY