Institutional Open Archives

Yarı Öklid uzaylarının genelleştirilmiş sabit oran alt manifoldları / Generalized constant ratio submanifolds of semi-Euclidean spaces


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY