Institutional Open Archives

Kuzeydoğu Akdeniz'de yaşayan berlam, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) ve greater forkbeard, Phycis blennoides (Brünnich, 1768) türlerinin otolit biyometrileri ve büyüme özellikleri / Otolith biometry and growth characteristics of European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) and greater forkbeard, Phycis blennoides (Brünnich, 1768) inhabiting Northeastern Mediterranean


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY