Institutional Open Archives

Gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss W., 1792) yeme katılan organik ve inorganik çinko formlarının bazı enzim, hormon ve kemik mineral düzeylerine etkilerinin araştırılması / Investigation of effects of dietary organic and inorganic zinc forms on some enzyme, hormone and bone mineral level in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY