Institutional Open Archives

Boztepe (Malatya) barajı eksen yerindeki kayaçların jeomekanik özellikleri ve ayrışma derecelerinin incelenmesi / The Investigation of the geomechanical properties and alteration degrees of the rock units at the axis of Boztepe (Malatya) dam site


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY