Institutional Open Archives

Çemişgezek,Pertek, Hozat yöresi ağızları / null


University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY