Institutional Open Archives

Resim iş öğretmenlerinin resim iş programlarına ilişkin görüşleri (Elazığ, Malatya ve Samsun örneği) / The ideas of art teachers on the programs of art lessons (Limited with Elazığ, Malatya and Samsun city centers)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY